Ontwikkelingstrauma

Zoals een plant zich spontaan in de richting van de zon beweegt, streeft ieder mens uit eigen beweging naar gezondheid, levendigheid en verbinding met anderen. ”

Laurence Heller, de grondlegger van het NARM-model 

Als een een kind opgroeit in een omgeving die niet goed afgestemd is, waneer gevoelens en behoeften niet gezien en/ of bevestigd kunnen worden, kunnen chronische verstoringen ontstaan zoals lage eigenwaarde, chronische zelfveroordeling, schuld en schaamte. De natuurlijke beweging naar levendigheid en veilig in verbinding zijn met anderen raken gefrustreerd en er ontstaat een identiteitsverstoring. We spreken dan van een ontwikkelingstrauma. Deze verstoring wordt in het volwassen leven opgemerkt door allerlei negatieve overtuigingen over jezelf en gevoelens van (sociale) angst, onrust en spanning of juist het idee dat je helemaal niets voelt.

Ons autonome zenuwstelsel helpt ons om ons veilig te voelen. Bij identiteitsverstoringen is er sprake van een chronische verhoogde spanning in ons autonome zenuwstelsel, waardoor we meer paraatheid en angst waarnemen dan in het hier en nu nog nodig is. We laten ons meer leiden door angst, schuld en schaamte dan door een gevoel van vertrouwen en levendigheid. Dit zijn veelal onbewuste processen. We reageren onbewust op triggers en reageren automatisch met  aangeleerde overtuigingen en gedrag vanuit een oud gevoel van angst of onveiligheid. Zo doen we bijvoorbeeld  wat anderen van ons verwachten, moeten we veel van onszelf, kunnen we ons terugtrekken of liever het voelen vermijden en ons verliezen in hard werken of een verslaving.

Hoe werken we

NARM – het NeuroAffective Relational Model – is een model voor het werken met ontwikkelingstrauma. Het helpt om het zenuwstelsel te reguleren en los te komen van identiteitsverstoringen. Het is een geïntegreerde methodiek waarbij de koppeling tussen tussen je identiteit, je ‘verhaal’ en de ervaren gevoelens en sensaties helder wordt. Door het toestaan van gevoelens en verlangens in hier en nu ontstaat er heling en komt er ruimte voor levendigheid, vertrouwen en verbinding.